הרצאות נוספות של מאשה הלוי

הרצאות נוספות של מאשה הלוי

הרצאתי בנושא פוליאמוריה למכונים של פסיכולוגים ב-2015, בכנס האקדמי הראשון שהוקדש לפוליאמוריה של אוניברסיטת בר אילן, הרצאות לתכנית של מטפלים מיניים באוניברסיטת חיפה 2017, יום עיון של החטיבה הקלינית של הסתדרות הפסיכולוגים 2018.

תאריכי ההרצאות/ הסדנאות הקרובות