א.ר

אני מצרף את המלצתי החמה. הייתי בהרצאה בטבעון. הרצאה שפותחת ערוצים חדשים להתבוננות נותנת חומר למחשבה וגם כלים חדשים. המון הצלחה.

א.ר